Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Donateur

.

DONATEUR WORDEN?

 Ja, ik vind het belangrijk dat ons agrarisch erfgoed in Drenthe in stand blijft.  Daarom steun ik de Stichting Drents Agrarisch Erfgoed met een financiële bijdrage. Ik word ‘Vriend van de Stichting Drents Agrarisch Erfgoed’ en geef een machtiging om jaarlijks of éénmalig een gekozen bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Vul het formulier hier onder in en klik op ‘Versturen’.
Wij nemen dan op korte termijn contact op om uw bijdrage en de uitvoering daarvan te bespreken.

 

Ik meld me graag aan: