Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Het landschap is voor mij een verhaal, een levensverhaal.
Je moet uitkijken, dat het leven niet uit het landschap verdwijnt onder het ijskoude mes van de analyse.

Harry de Vroome,
landschapsarchitect
(1921-2001)

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Wij zetten ons in voor

het behoud en de bescherming van het gebouwd en landschappelijk agrarisch erfgoed om hiermee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en leefbaarheid van het platteland in Drenthe.

Nieuws

Agenda

Projecten

Informatie

Word Vrijwilliger

“Het behoud van ons agrarische erfgoed vol historie, natuur en cultuur”

​In Drenthe is de historie, de invloed van de natuur en de mens nog steeds zichtbaar in het landschap.

Hier gaan natuur en cultuur nog hand in hand, waarbinnen het agrarisch erfgoed met zijn boerderijen, keuterijen, schuren, erven en landerijen een sterk beeldbepalend element is.

Het leven op het platteland krijgt steeds meer aandacht in onze samenleving en er komen grote vraagstukken op ons af. Vraagstukken op het gebied van energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie.

Opgaven die ook gevolgen hebben voor de inrichting van Drenthe. Als stichting kijken we als belangenbehartiger voor het behoud van ons agrarisch erfgoed graag mee hoe we kunnen bijdragen aan deze ontwikkelingen.