Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Nieuws

Stichting Drents Agrarisch Erfgoed
is op zoek naar leden van het bestuur

In Drenthe is de historie, de invloed van de natuur en de mens nog steeds zichtbaar in het landschap. Hier gaan natuur en cultuur nog hand in hand, waarbinnen het agrarisch erfgoed met zijn boerderijen, keuterijen, schuren, erven en landerijen een sterk beeldbepalend element is.

Het leven op het platteland krijgt steeds meer aandacht in onze samenleving en er komen grote vraagstukken op ons af. Vraagstukken op het gebied van de energie- transitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, woningbouw en klimaat. Vraagstukken die allemaal gevolgen hebben voor de inrichting van Drenthe.

Als belangenbehartiger voor het behoud van ons agrarisch erfgoed, zowel bebouwd als onbebouwd, wil de stichting DAE eraan bijdragen om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, zowel kleinschalig als grootschalig – door bijvoorbeeld het geven van advies aan particulieren en door beïnvloeding van beleid.

Wie zoeken wij?

  • Een bestuurslid met een duidelijke affiniteit met communicatie en marketing;
  • Een bestuurslid met een juridische achtergrond, met affiniteit voor planologie in het landelijk gebied.

In beide gevallen betreft het een onbezoldigde functie.

Tijdsinvestering:

  • 6 vergaderingen per jaar;
  • infrequente aanwezigheid tijdens door het DAE of andere partijen georganiseerde publieksbijeenkomsten/symposia;
  • mogelijke besprekingen met bestuurders en andere erfgoed instanties.

Spreekt dat waar wij ons mee bezig houden u aan en heeft u interesse in een bestuursfunctie binnen de stichting DAE? Wilt u dat dan laten weten via stichtingdae@gmail.com of info@drentsagrarischerfgoed.nl?
Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Als u op een andere manier wilt bijdragen aan de doelstellingen van onze stichting, laat u dat dan zeker ook weten!