Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Over ons

Als stichting Drents Agrarisch Erfgoed zien we het als onze missie om bij te dragen aan het behoud van de landschappelijke en culturele waarden van het Drents agrarisch erfgoed. Samen met betrokken partners zetten we ons in middels advies en projecten om dit unieke culturele erfgoed te behouden en duurzaam te ontwikkelen voor de toekomst, zodat het blijvend een onderdeel uitmaakt van de leefbaarheid van het platteland.

Ons doel

De stichting heeft als doel het bevorderen van het behoud en de bescherming van het gebouwd en landschappelijk agrarisch erfgoed in de provincie Drenthe in het algemeen en van karakteristieke ensembles van boerderijen, (bij)gebouwen en erven en van het Drentse cultuurlandschap in het bijzonder. Een en ander mede als bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland en als meerwaarde voor de directe leefomgeving.

Werkgroepen

Het DAE kan werkgroepen instellen die zich bezighouden met een bepaald thema en/of onderwerp. De werkgroep heeft een doel en bestaat uit vrijwilligers/leden met kennis van zaken. In iedere werkgroep heeft een bestuurslid zitting; deze vormt de verbinding tussen het bestuur en de werkgroep. De werkgroep kan zelfstandig optreden (onder de vlag van het DAE), een project begeleiden, voorstellen doen voor het aanvragen van subsidies etc. Een voorbeeld is de Werkgroep Boerenerven (advies, excursies, cursussen). In voorbereiding zijn de hiernaast genoemde werkgroepen:

 • Heruitgave van het uitverkochte boek Drentse Boerenerven en tuinen door Harry de Vroome
  .
 • Loket en advisering, om vragen over erven, bebouwing, groen, energie etc. te beantwoorden en te begeleiden
  .
 • Planologie en beleidsvisies (nieuwe ontwikkelingen te toetsen in het licht van het agrarisch erfgoed)

Ons netwerk

Het DAE heeft een doelstelling die heel breed kan worden uitgelegd. Wij gaan zeker niet het goede werk van anderen overnemen, maar willen nauw samenwerken met organisaties die actief zijn op gebied van cultuurhistorie en natuur en landschap. Dat kan door te adviseren, samen projecten te trekken; en/of samen te reageren op actuele plannen of uitvoeringskwesties. Onze partners zijn o.a.: Het Drentse Landschap; Landschapsbeheer Drenthe; Brede Overleggroep Kleine Dorpen; Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Provincie Drenthe, Drentse gemeenten; Erfgoedvereniging Heemschut; Drents Monument, Agrarisch Erfgoed Nederland; Agrarische Natuur Drenthe.

Organisatie

de mensen achter de stichting en de werkgroepen

De stichting Drents Agrarisch Erfgoed is een club van enthousiaste mensen, die het agrarisch erfgoed een warm hart toedragen.

Het bestuur van de Stichting Drents Agrarisch Erfgoed bestaat uit:

 • Rob Staal, voorzitter
 • Arie van Haeringen, secretaris
 • Pieter Brink
 • Jan Grotenhuis
 • Jacqueline Muffels
 • Geeke Snijders

Ideeën en/of vrijwilliger worden?

Spreekt het thema waar wij ons mee bezig houden u ook zo aan en heeft u interesse en ideeën of wilt u ons op welke manier dan ook helpen? Vul dan het het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw bericht

Statuten

Om onze statuten te bekijken, klik hier.