Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Symposium 28 oktober: Markestenen terug op hun plek!

Meedoen

.

DONATEUR OF VRIJWILLIGER WORDEN?

Vindt u het belangrijk dat ons agrarisch erfgoed in Drenthe in stand blijft? Steun dan de Stichting Drents Agrarisch Erfgoed.
Dit kan met een financiële bijdrage door ‘Vriend van de Stichting Drents Agrarisch Erfgoed’ te worden of door u aan te melden als vrijwilliger.