Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Nieuws

Boeiende lezing Theo Spek tijdens lancering stichting Drents Agrarisch Erfgoed

Op 27 oktober jl. werd in de monumentale boerderij de Karstenhoeve in Ruinerwold de nieuwe stichting Drents Agrarisch Erfgoed gepresenteerd. Tijdens deze avond gaf prof. dr. ir. Theo Spek een inkijk in de unieke historie van ons Drents agrarisch erfgoed. Een historie van meer dan 6000 jaar oud, die in de diverse tijdlagen een belangrijke bijdrage heeft gehad in de ontwikkeling van de samenleving in Drenthe.

De eerste boeren waren niet de hunebedbouwers (Trechterbeekcultuur), maar boeren van de Swifterbandcultuur. De eerste sporen van veehouderij stammen in Drenthe van 4600 jaar voor Christus en de akkerbouw van 4300 jaar voor Christus. Drenthe was in die tijd grotendeels bedekt met oerwoud. In de bronstijd (1400 voor Christus) kwam de opkomst van het gemengde bedrijf met grote woonstalhuizen, waar 20 stuks vee ’s nachts op stal kon staan.

In de loop der eeuwen heeft het agrarisch erfgoed in Drenthe zich doorontwikkeld tot wat het nu is. Ontwikkelingen waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in het landschap. De eeuwenlange agrarische geschiedenis heeft een rijk en gevarieerd landschap opgeleverd met historische boerderijen en keuterijen uit alle perioden. Daartoe behoort ook het landschappelijk erfgoed met zijn essen, brinken, madelanden en heidevelden etc. en het archeologische erfgoed met sporen van agrarische gebouwen en landbouwgebruik. Ook in het immateriële erfgoed met de Drentse boermarken, de Drentse tradities en de Drentse taal is dat tot op heden nog steeds zichtbaar.

Een unieke historie, die het verdient om duurzaam doorgegeven te worden. Dat kan door met elkaar het verleden te kennen, waardoor we het heden beter begrijpen om samen ons agrarisch erfgoed een duurzame toekomst te geven. Dat is waar de stichting Drents Agrarisch Erfgoed zich graag voor inzet. Niet alleen voor de gebouwen, maar ook voor de erven en de landschappen. Tijdens de avond werd dan ook een beroep gedaan om vrijwilliger te worden. Via diverse werkgroepen kunnen we er samen voor zorgen dat ons agrarisch erfgoed wordt behouden en doorontwikkeld ook voor generaties na ons. Werkgroepen die onder andere kunnen adviseren over de inrichting van het boerenerf, de verbouwing van een boerderij, het heruitgeven van het Drentse boerderijenboek of het realiseren van een boerenerf fietsroute door Drenthe.

Heeft u interesse?
Via deze website kunt u zich altijd aanmelden om vrijwilliger te worden. Ook voor vragen over agrarisch erfgoed kunt u altijd bij ons terecht door een mail te sturen naar info@drentsagrarischerfgoed.nl.