Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Algemeen | Nieuws

Vrijwilligersbijeenkomst boerderij De Reesthorst

Op donderdagmiddag 16 mei 2024 werden bestuur en vrijwilligers, bij elkaar ongeveer 30 betrokkenen bij het DAE, ontvangen door de Stichting Bosch en Vaart op boerderij De Reesthorst aan de Schiphorsterweg in De Schiphorst bij De Wijk, in het Reestdal op de grens tussen Drenthe en Overijssel. Deze monumentale boerderij en de landerijen eromheen zijn in 2023 in bezit gekomen van Stichting Bosch en Vaart. De boerderij staat op de nominatie om grondig opgeknapt te worden; voor de landerijen eromheen werkt Stichting Het Drentse Landschap aan een landschapsherstelplan.

Naast het bestuur van het DAE waren vrijwilligers aanwezig van de werkgroep Fietsroutes door het Drentse agrarisch cultuurlandschap; de werkgroep Markestenen terug op de plek; de werkgroep Heruitgave boek Harry de Vroome “Drentse boerenerven en tuinen” uit 1996; de werkgroep Landschappelijk en Gebouwd Agrarisch Erfgoed en de werkgroep Boerenerven. Ook was een lid van het comité van aanbeveling aanwezig.

Het programma werd ingeleid door DAE voorzitter Rob Staal die vervolgens het woord gaf aan Pieter Battjes en Kees Andriesse, bestuursleden van de Stichting Bosch en Vaart. Zij verduidelijkten de doelstelling van deze stichting en gaven informatie over verleden en heden, met veel aandacht voor wat erbij komt kijken als je een object wilt restaureren. Ook de samenwerking tussen Stichting Bosch en Vaart en Stichting Het Drentse Landschap werd benoemd, evenals (erg vriendelijk!) de steun die Bosch en Vaart kreeg van het DAE ten tijde van de subsidieaanvraag bij het boerderijenfonds voor het verbouwen van de historische boerderij Eesinge in het Reestdal.

Vervolgens schetste René Oosterhuis van Het Drentse Landschap het herstel van het karakteristieke landschap rondom de boerderij De Reesthorst, waarbij hij uitlegde dat het landschapsplan was gebaseerd op geomorfologie en oude kaarten waarop de oude percelen nog goed te zien waren.

Een excursie door het gebouw en het grote erf voltooide de verstrekte informatie.

Naderhand werd met een borrel en een hapje nagepraat en konden verdiepende vragen worden gesteld. Al met al een zeer bijzondere, informatieve en ook gezellige middag!

Informatie over Stichting Bosch en Vaart

Bij haar oprichting in 2013 richtte deze stichting zich op de instandhouding van Landgoed Bosch en Vaart in Vries. Inmiddels heeft de stichting haar werkterrein uitgebreid: zo heeft de stichting in 2020 en 2022 Rijksmonumentale boerderijen in bezit gekregen in respectievelijk Eesinge en Ruinerwold en daar is in 2023 de Rijksmonumentale boerderij De Reesthorst bijgekomen. Bij de restauratie van deze boerderijen en erven en de landschappelijke inpassing ervan werkt Stichting Bosch en Vaart nauw samen met Stichting Het Drentse landschap.