Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Agenda | Nieuws

Feestelijke opening
Iconen van het platteland

Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke opening van de expositie Iconen van het platteland, historische boerderijen op weg naar de toekomst.
Op 17 juni 2023 heten wij u van harte welkom op de Drenthehof (dorpsstraat 1, Orvelte).

Stichting Drents Agrarisch Erfgoed leidt de opening in met een welkomstwoord, waarna er een lezing wordt gegeven door Frank van der Velden (Het Drentse Landschap). De lezing, Oude boerderijen behouden: een kwestie van doen en laten! geeft handvaten voor het behoud van historische boerderijen en boerenerven en laat zien hoe we in de toekomst met ons agrarische erfgoed om kunnen gaan. Wat zijn historisch verantwoorde keuzes in onderhoud? In welke gevallen kunnen we beter iets laten dan iets doen? Waar halen we de kennis voor ‘goed onderhoud’ vandaan?

Programma
14:00 Welkomstwoord met koffie en thee
14:15 Lezing door Frank van der Velden
15:00 Bezoek aan de buitenexpositie op de Brink
Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje

Over de tentoonstelling
In de buitentoonstelling wordt aandacht geschonken aan het verleden, heden en de toekomst van de historische boerderij in de context van het veranderende platteland. De tentoonstelling strijkt van 17 juni tot 12 juli neer op de brink in Orvelte en zal daarna doorreizen naar het Boerenbondsmuseum in Gemert (NB) en Belevenisboerderij Schieveen in Rotterdam (ZH).

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd om de opening van de expositie te komen vieren en de lezing bij te wonen! Aanmelden kan via deze link of via het aanmeldformulier op de websites van het Boerderijenfonds en Drents Agrarisch Erfgoed.

Boerderij in Beweging is een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.