Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Nieuws

Mooie samenwerking eigenaar boerderij op Terhorst in Beilen, gemeente Midden-Drenthe en Drents Agrarisch Erfgoed

Hoewel er mogelijke plannen waren voor de sloop van een prachtige rietgedekte boerderij in de buurtschap Terhorst in Beilen is er mede door de samenwerking met Drents Agrarisch Erfgoed toch gekozen om de boerderij te behouden.

Saksische boerderij uit 1847

De Saksische boerderij uit 1847 gaat nu worden verbouwd, waarbij de hoofdvorm, de uitstraling, de gebinten en de voor- en straatgevels behouden blijven. Alleen de noodzakelijke onderdelen zullen worden vervangen. Zo blijft een uniek historisch beeld met een agrarisch karakter en authentieke elementen op Terhorst toch behouden en krijgt dit erfgoed een nieuwe hedendaagse bestemming.