Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Nieuws

Nieuwe stichting voor het behoud en de bescherming van het Drents agrarisch erfgoed

Op 22 oktober 2020 is de stichting Drents Agrarisch Erfgoed (DAE) opgericht. De stichting DAE wil graag bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het Drents agrarisch erfgoed, zodat het op een duurzame wijze doorgegeven kan worden aan de generaties na ons.

Hierbij zoekt de stichting de samenwerking met diverse partners die actief zijn op dit gebied, ook landelijk, waaronder het Agrarisch Erfgoed Nederland en het Boerderijenfonds. Ook heeft de stichting nauwe banden met de stichting Het Drentse Landschap. De werkgroep Boerenerven is vanuit de stichting Het Drentse Landschap ondergebracht bij de nieuwe stichting. De stichting DAE is werkzaam binnen de gehele provincie Drenthe op het gebied van agrarisch erfgoed, zowel voor het rode (bebouwde) als het groene (onbebouwde) deel. De stichting gaat onder andere een advies- en loketfunctie vervullen voor vragen van burgers over hun agrarisch erfgoed, maar gaat ook de belangen van het behoud en de ontwikkeling van het agrarisch erfgoed in brede zin behartigen. Daarnaast wil de stichting zorgen voor voorlichting door middel van onder andere bijeenkomsten en publicaties.

Het bestuur van de stichting DAE bestaat uit een gevarieerd team van leden vanuit diverse disciplines met een gezamenlijke passie voor agrarisch erfgoed. De stichting Drents Agrarisch Erfgoed is aangesloten bij de landelijk overkoepelende stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, een platform waarin alle gelijksoortige stichtingen op het gebied van agrarisch erfgoed en boerderijen in het land en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed samenkomen.