Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Nieuws

Vervallen historische boerderij uit 1740 in Havelte krijgt opknapbeurt. Provincie Drenthe steunt herstel met 150.000 euro

Uit de Meppeler Courant

De verpauperde boerderij aan de Dorpstraat 14 in Havelte, een rijksmonument uit 1740, wordt gerenoveerd. De provincie Drenthe draagt 150.000 euro bij aan het herstel.
De karakteristieke boerderij met zijbaander en bakhuis is van cultuurhistorische waarde voor Havelte en de Oosterbrink in het bijzonder, motiveert Gedeputeerde Staten haar bijdrage. Door de financiële steun van de provincie uit de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit, kan de monumentale boerderij in ere worden hersteld en wordt de ruimtelijke kwaliteit in dit deel van Havelte verbeterd.

Toegankelijk
Door een gedeelte van de boerderij te herbestemmen als multifunctionele ruimte en logies, blijft het monument toegankelijk voor bezoekers. Gedeputeerde Henk Brink: ‘De boerderij is beeldbepalend voor het dorp Havelte en velen kennen het karakteristieke pand. Met deze subsidie leveren we als provincie een concrete bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit door het in ere herstellen van dit prachtige stuk geschiedenis in Havelte.’

De multifunctionele ruimte van de boerderij zorgt samen met het logies – in samenwerking met het bestaande restaurant en het toeristisch opstappunt – voor het bevorderen van samenkomen op de historische Brink. De ontwikkeling zorgt voor een verbetering van de sociale veiligheid ter plaatse en versterkt de betekenis en leefbaarheid van de Oosterbrink, stelt de provincie.

Bron: https://meppelercourant.nl/regio/Verpauperde-historische-boerderij-uit-1740-in-Havelte-krijgt-opknapbeurt.-Provincie-Drenthe-steunt-herstel-met-150.000-euro-27978289.html
Foto:  Google Streetview