Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Nieuws

Warme belangstelling en betrokkenheid bij vrijwilligersavond Drents Agrarisch Erfgoed

Op 22 september 2021 organiseerde de stichting Drents Agrarisch Erfgoed (DAE) een avond voor vrijwilligers en geïnteresseerden om samen met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijke initiatieven die in gezamenlijkheid opgezet kunnen worden. Dit met als uiteindelijk doel het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van ons uniek agrarisch erfgoed in Drenthe. De bijeenkomst werd gehouden in Museumboerderij De Karstenhoeve in Ruinerwold.

Na een korte uiteenzetting van de doelen en ambities van de stichting door Jan Grotenhuis, vertelde landschapsadviseur Heilien Tonckens hoe de werkgroep boerenerven zich inzet voor het inrichten of in stand houden van het erf rondom de boerderij met respect voor het verleden.

Vervolgens vond er een mooie uitwisseling plaats hoe er samen met partnerorganisaties en vrijwilligers aan diverse initiatieven en projecten kan worden gewerkt. Zo gaat een projectgroep in samenwerking met de Vereniging Drentse Boermarken in Drenthe aan de slag met het terugplaatsen van cultuurhistorische markestenen in Drenthe. Ook is er een wens om bouwhistorisch onderzoek te doen naar de oudheid van gebinten in de boerderijen om zo meer te weten te komen over de dorpsstructuren in Drenthe.

Daarnaast werd de wens geuit om een herinventarisatie te maken van oude waardevolle bomen om deze beter te kunnen beschermen. En vanuit de Drentse Milieu Federatie kwam de vraag om samen met elkaar te gaan kijken naar de verduurzaming van ons Drents agrarisch erfgoed in samenwerking met het Drentse Energieloket. Verder kwam aan bod dat het DAE een loketfunctie wil vervullen voor allerlei vragen op het gebied van het Drents agrarisch erfgoed, die dan door de stichting zelf of in samenwerking met partnerorganisaties opgepakt kunnen worden.

Kortom: er was duidelijk sprake van een warme belangstelling en gevoel van urgentie bij de aanwezigen om met elkaar de handen uit de mouwen te steken om zorg te dragen voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van het Drents agrarisch erfgoed.

Het is de bedoeling dat een aantal van de mogelijke projecten die op deze avond genoemd werden opgepakt gaat worden. Hiertoe zullen gesprekken worden gevoerd met partnerorganisaties en vrijwilligers en zullen werkgroepen worden geformeerd.