Werkgroep (her)uitgave boek Drentse Boerenerven en tuinen

In 1996 is dit boek uitgegeven. Het boek, ook wel bekend als het boek van Harry de Vroome, is indertijd door een aantal auteurs geschreven. Zij hebben indertijd het initiatief genomen om dit mogelijk te maken. In de gesprekken die het DAE met diverse organisaties en personen hebben gehad bleek de interesse in het boek nog steeds erg groot. Het boek is inmiddels uitverkocht.

Heilien Tonckens, één van de initiatiefnemers en ook lid van de Werkgroep Boerenerven heeft in 2020 alle betrokkenen opnieuw benaderd. Helaas bleken er ook mensen overleden te zijn. Iedereen heeft enthousiast gereageerd op het initiatief om tot een nieuwe uitgave te komen en ook om daarbij betrokken te zijn. Het boek zal gewijzigd moeten worden. Nieuwe inzichten, maar ook nieuwe thema’s (bijvoorbeeld energie). Daar is veel werk aan de winkel. Op dit moment zal een kerndelegatie nader met elkaar overleggen wat ervoor nodig is. Zij zullen daarbij ook streven naar een planning en opzet. Het bestuur van het DAE zal vervolgens het initiatief nemen voor subsidie aanvragen.

Op dit moment zijn er geen vrijwilligers nodig. Zodra er meer duidelijkheid komt over richting en koers zal ook blijken of er nog nieuwe vrijwilligers nodig zijn. Wij houden U op de hoogte.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

09-11-2021